ภาพกิจกรรมประจำปี   2562  2561  2560  2559  2558  2557  2556  2555  2554  2553  


วันที่ 30 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดรายการวิทยุ "รายการราชภัฏเน็ตเวิร์ค" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวมทั้งการจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี ฉบับปี่ 2 โดยมี นายอนุพงษ์ กูลนรา นักวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ผศ.ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ร่วมรายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1