ภาพกิจกรรมประจำปี   2561  2560  2559  2558  2557  2556  2555  2554  2553  


รายการวิทยุ "ราชภัฏ เน็ตเวิร์ค" ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 38203 ชั้น 2 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3