กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559

วันที่ประกาศข่าว : 2018-01-15      แหล่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา      หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร  
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 
—————————————— 
ฝึกซ้อมย่อย วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 
ฝึกซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 
รับจริง วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 
ณ อาคารเอกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

กำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ลิงค์ >> https://goo.gl/ntTG1S 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่าน
เอกสารดาวน์โหลด