เอกสารประกอบการอบรม : การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๒๑ และ ว ๑๗ สายงานการสอน

วันที่ประกาศข่าว : 2018-01-22      แหล่งที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย      หน่วยงานที่ลงข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
เอกสารดาวน์โหลด