เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศข่าว : 2018-05-07      แหล่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา      หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย