1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ

"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"
ชื่อ - สกุล
E-mail หมายเหตุ  กรุณาใส่ E-mail ตามความเป็นจริงเนื่องจากจะได้สะดวกในตอบคำถามของผู้บริหาร
สถานะผู้แจ้ง
เรื่อง
รายละเอียด
พิมพ์ตัวอักษรตามที่ท่านเห็น eALTU7